Промени на настройки на „Flash“ през Google Chrome

Промени на настройки на „Flash“ през Firefox